Krajky Sedlice Nákupní Košík

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2022

 obchod Sedlické krajky ve dnech 8. - 9. října

Sedlická krajka,o.p.s. se zapojila do akce pořádané Jihočeským krajem, aby 8.-9.října otevřela své dveře všem návštěvníkům, kteří mají rádi umění a tradiční řemesla.

V našem obchůdku bylo možné zakoupit jak výrobky z ručně paličkované krajky, tak shlédnout některé historické předměty z našeho archivu a v neposlední řadě byly připravené ukázky výroby.

Dny otevřených ateliérů jsou svátkem výtvarného umění, do kterého se již tradičně zapojují umělci, řemeslné dílny, galerie a umělecké školy.
Jak název napovídá, prioritou je ateliér, tvůrčí dílna nebo podobný prostor, kam se můžete podívat, promluvit s umělcem nebo řemeslníkem, strávit zde příjemný čas nebo zakoupit umělecké dílo. Cílem akce je pomoci výtvarné scéně navázat a rozšířit dialog s lidmi a naopak umožnit veřejnosti poznat umělce a jejich práci jinak, než v prostoru galerie.
Průvodce a veškeré informace na: dnyotevrenychatelieru.cz
 
 
----------------------------------------------------------------------------------

 

Sedlická krajka,o.p.s. uspořádala ve spolupráci s městem Sedlice a partnerskou obcí Tiefenbach (okres Cham), Bavorsko, módní přehlídku, u příležitosti 115-letého výročí založení Krajkářské školy v Tifenbachu a 20-letého výročí od otevření muzea paličkované krajky.

Akce proběhla v prostorách kulturního centra obce Tiefenbach v neděli 15.5.2022 od 14.00 - do 16.00 hodin

Módní přehlídka "RADOST A ŠTĚSTÍ" ukázala uplatnění paličkované krajky při mimořádné události a to uspořádání svatby. "Naše nevěsty" předvedly jak retro celopaličkované šaty z roku 1920, tak zcela moderní doplňky vhodné na tuto příležitost. Celkem jsme předvedly 12 modelů.

 

Přestávky mezi jednotlivými bloky jsme vyplnili videoprezentací, kde jsme představili jak naši společnost, tak naši tvorbu a shrnuli dlouholetou spolupráci s obcí Tiefenbach.

 --------------------------------------------------------------

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2021

 obchod Sedlické krajky ve dnech 9. - 10. října

od 9.00 - do 16.00 hodin.

Sedlická krajka,o.p.s. se zapojila do akce pořádané Jihočeským krajem, aby o tomto víkendu, otevřela své dveře všem návštěvníkům umění a tradičních řemesel.

V našem obchůdku jste mohli zakoupit jak výrobky z ručně paličkované krajky, tak shlédnout některé historické předměty z našeho archivu a v neposlední řadě jsmeměli pro Vás připravené ukázky výroby.

Dny otevřených ateliérů jsou svátkem výtvarného umění, do kterého se již tradičně zapojují umělci, řemeslné dílny, galerie a umělecké školy.
Jak název napovídá, prioritou je ateliér, tvůrčí dílna nebo podobný prostor, kam se můžete podívat, promluvit s umělcem nebo řemeslníkem, strávit zde příjemný čas nebo zakoupit umělecké dílo. Cílem akce je pomoci výtvarné scéně navázat a rozšířit dialog s lidmi a naopak umožnit veřejnosti poznat umělce a jejich práci jinak, než v prostoru galerie.

-----------------------------------------

 

O tomto víkendu jsme Vás pozvali do prodejny Sedlické krajky, v rámci projektu pořádaného Krajským úřadem jihočeského kraje - CESTY ZA UMĚNÍM, ŘEMESLEM, DESIGNEM, ARCHITEKTUROU. Po oba dva dny jste  mohli navštívit řemeslníky, dílny, galerie a prodejny po celém Jihočeském kraji. V naší prodejničce jste mohli obdivovat, či případně zakoupit naše paličkované kraječky s ukázkou výroby.

Informace a seznam všech zúčastněných najdete na:www.dnyotevrenychatelieru.cz

Děkujeme za Vaši návštěvu.

-------------------------------------------------------------

PROJEKTY - 2019

Projekt "Tradiční řemeslo v 21. století" spolufinancovaný z Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Česká reublika - Svobodný stát Bavorsko Cíl: EUS/DF/SU/06/09

V rámci tohoto projektu byl pořízen systém na označení sbírkových předmětů Sedlické krajky, o.p.s. čárovým kódem s přenosem do archivačního software.


Dále pak bylo zrekonstruováno a digitalizováno 8 historických podvinků

Sedlická krajka, o.p.s. uspořádala seminář

Seminář na téma "Financování tradičního řemesla". Seminář proběhl v sobotu 31.8.2019 v bavorském Tiefenbachu. Součástí byla i prohlídka zázemí Muzea paličkované krajky v Tiefenbachu a v Schönsee. Akce byla určená pro jihočeské a hornofalcké krajkářky.

 

  

           --------------------------------------------------------------------

PODĚKOVÁNÍ VŠEM KRAJKÁŘKÁM,

které se podílely na akci

"Má květina pro Schonsee"

Jednalo se o výzvu německých krajkářek, které tímto chtěly oslavit hned tři ohodnocení, které obdržela "Paličkovaná krajka Hornofalckého lesa".

Podvinek navrhla Frida Roith a veškeré upaličkované květinky byly vystavené v Centru Bavaria Bohemia v rámci 3. Krajkářských dnů v Schonsee, konaných ve dnech 17.-22. června 2019.

Naše šikovné krajkářky také přispěly a vyrobily celkem 43 květinek.

 

V rámci "3.Krajkářských dnů", konaných v bavorském městě Schönsee (okres Schwandorf), pořádala Sedlická krajka,o.p.s. ve spolupráci s městem Sedlice výstavu na květinové téma, kde jsme představili nejenom krajky historické, ale i současnou tvorbu naší společnosti. Součástí této akce byly různé výstavy, prodejní akce a přehlídky.

 


  

U příležitosti této akce se konala v pátek 21. června 2019  módní přehlídka, kde jsme ukázali krajky, krajkové oděvy a doplňky jak na oděvech historických (v čem chodily naše babičky), tak oděvy určené pro dnešní moderní ženu. Na závěr naší módní přehlídky jsme představili zlatý hřeb této akce a to repliku našeho zlatého paličkovaného čepce, který doplňovaly překrásné dobové šaty. Přehlídka se konala ve Weidingu (4 km od Schönsee) v kulturním sále (vedle kostela).

 

 

 

 

 

V tento den také Sedlická krajka, o.p.s. a Spolek paličkované krajky Tiefenbach, Schonsee a Stadlern, podepsali Listinu o přátelství. Přítomni byli nejenom zástupci krajkářských spolků, ale i starostové již zmíněných obcí. Slavnostní podepisování této listiny se zúčastnili za Sedlickou krajku a město Sedlice - Martina Srbová, Jiří Rod a starosta Vladimír Klíma. Za bavorské krajkářky - Sieglinde Prögler, Frieda Roith a starostové obcí Ludwig Prögler (Tiefenbach), Birgit Höcherl (Schönsee), Gerald Reiter (Stadlern). Tato listina je důkazem spolupráce a společného úsilí při udržení, rozvoji a propojení krajkářské tradice v obou regionech.

  -------------------------------------------------------

Sedlická krajka,o.p.s. ve spolupráci s městem Sedlice uspořádali

SLAVNOSTNÍ VÝSADBU

KRAJKÁŘSKÉ HRUŠNĚ TRNITÉ

v sobotu 13. dubna 2019

v 10.00 hodin

v Sedlici u Blatné na náměstí T.G.Masaryka 114

Slavnostní vysazení proběhlo za asistence zástupců města Sedlice,

partnerské obce Tiefenbach, krajkářek z obou regionů a široké veřejnosti.

Vysazení se účastnili také pozvaní hosté a to : Ing. Radka Maxová,

poslankyně za hnutí ANO, JUDr. Ondřej Veselý, poslanec a

místopředseda za ČSSD a Mgr. Vladimír Hanáček, člen krajského výboru KDU-ČSL v Jihočeském kraji.

 Připravili jsme pro Vás hudební a taneční vystoupení,občerstvení a dobrou zábavu.

Děkujeme  všem, kteří na akci dorazili a svojí přítomností činnost

 naší společnosti podpořili.

Fotky z akce:

Při slavnostní výsadbě zazněly lidové písničky v podání dětí ze ZŠ Dukelská ze Strakonic a členek pěveckého souboru ze Sedlice.

Na zasazení se podíleli starostové obou obcí (Sedlice a Tiefenbachu) a lopatu do ruky dostali i námi pozvaní hosté.

Své vystoupení "Českou besedu" si také připravil taneční soubor Sedlice a Radomyšl.

Pro všechny návštěvníky této akce bylo připravené občerstvení za poslechu dechové kapely p.Kováře.

 

 

Zájemci mohli absolvovat "procházku" naučnou stezkou, za odborného výkladu.

Velké poděkování patří i Českému svazu žen ze Sedlice, jehož členky připravily občerstvení a vlastnoručně napekly slané i sladké dobroty!!!!

----------------------------------------

A proč vysazujeme právě Hrušeň trnitou.....?

Hrušeň polnička (Pyrus pyraster), neboli také "Krajkářská hrušeň trnitá", sloužila jako zdroj trnů - "kolců", které se hojně používaly na výrobu ručně paličkovaných krajek.

Kovové špendlíky byly vynalezeny až koncem 14. století a pověsti praví, že je do Evropy přivezla Anna, dcera krále Karla IV., provdaná roku 1382 za Richarda II., krále anglického.

Objevení špendlíků mělo pro vývoj krajky ohromný význam, protože se tak mohly začít vyrábět krajky z jemnějších nití, aniž by se trhaly, což v případě použití "kolců" nebylo možné.

 

 

Tato hrušeň jejiž slavnostní vysazení proběhne 13.4. 2019 bude jedna z devíti, které budou tvořit naučnou stezku -"Cesta za krajkářskou tradicí".

Provedeme Vás centrem města Sedlice a představíme důležité milníky nebo zajímavé osobnosti, které se podílely na rozvoji místní několikaset-leté krajkářské tradice.

 

KRAJKÁŘSKÁ HRUŠEŇ TRNITÁ pro TIEFENBACH

V rámci tohoto projektu a na důkaz partnerství/přátelství byla Krajkářská hrušeň trnitá také vysazena v naší partnerské obci Tiefenbach (okres Cham, Německo) .

Slavnostní výsadba proběhla v sobotu 7. dubna 2019 v Tiefenbachu

za přítomnosti zástupců města Sedlice a společnosti Sedlická krajka.

 

Slavnostní přivítání

  

 

Prohlídka muzea krajek, kde je k vidění i prostorová krajka LOUKA, projekt jihočeských a hornofalckých krajkářek a replika našeho ZLATÉHO ČEPCE.

 

 

 

Vysazení Krajkářské hrušně trnité

  

 ----------------------------------------------------------------

Sedlická krajka,o.p.s. ve spolupráci s městem Sedlice uspořádali

Výstavu bylo možné zhlédnout od  5. - 29. listopadu v hlavní budově Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Představili jsme Vám zde jak krajky historické, tak současnou tvorbu společnosti Sedlická krajka.

 Své práce zde prezentovaly i děti z kroužku paličkování při Sedlické krajce,o.p.s.

Derniéra - slavnostní zakončení - této výstavy

proběhlo 29.11. 2018 za přítomnosti paní hejtmanky Ivany Stráské a dalších významných hostů.

U této příležitosti jsme připravili módní přehlídku společenských šatů a krajkových oděvních doplňků. Tato kolekce oděvů, pod poetickým názvem "Květinová......" byla sestavena z pěti modelů. 

Jako zlatý hřeb, byl také představen "Zlatý čepec".

Foto: Radek Šíma

 ---------------------------------------------------------------------

Sedlická krajka se prezentovala na:

10.ročníku výstavy - Má vlast cestami proměn

v sobotu 19.5. v Praze na Vyšehradě

Sedlická krajka se zúčastnila tradiční akce, která byla letos věnována stoletému výročí založení naší republiky. Akce byla zahájena za zvuků famfár a československé hymny v podání sólisty Národního divadla Luďka Veleho. Mezi dalšími hosty zde také byli herci českého seriálu "První republika" - Jan Vlasák a Veronika Arichteva.

Sedlická krajka se zde prezentovala módní přehlídkou, která byla koncipována v duchu první republiky. Představili jsme zde celkem osm modelů.

 

 

 

sisli escort beylikduzu escort ortakoy escort besiktas escort istanbul escort umraniye escort Mecidiyekoy escort model sitesi, mecidiyekoy escort mecidiyekoy escort bayanlari ve eskort modelleri online web sitesi.
Gecelik veya saatlik escort bayanlara 7/24 sitemizden ulasabilirsiniz. En guzel Mecidiyekoy escort kizlari ile keyifli vakit gecirin. taksim escort model sitesi, taksim escort bayanlari ve eskort modelleri online web sitesi. Gecelik veya saatlik escort bayanlara 7/24 sitemizden ulasabilirsiniz.
sex shop sex shop fethiye sex shop Escort bayanlari bulabileceginiz bebek escort web sitemiz istanbul escort. Web sitesinde mecidiyekoy escort bayanlar yer almaktadir.
sex shop sex shop sex shop Bursa escort bayan arkadasiniza ulastiran ilanlarinin bulabileceginiz sitemizde en guncel bursa escort kizlarin profillerini inceleyebilirsiniz.
sex shop sex shop sex shop Erotik Shop - sex shop Oyuncak Magazasi sex shop erotik seks oyuncaklari sitesi olan nokta shop, lisansli markalari ile cinsel saglik urunleriyle hizmetinizde. en uygun fiyat erotik shop urunler sex shop magazasi www.noktashop.org
fake rolex
© Funda.name