Krajky Sedlice Nákupní Košík

Sedlická krajka,o.p.s. ve spolupráci s městem Sedlice uspořádali

Výstavu bylo možné zhlédnout od  5. - 29. listopadu v hlavní budově Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Představili jsme Vám zde jak krajky historické, tak současnou tvorbu společnosti Sedlická krajka.

 Své práce zde prezentovaly i děti z kroužku paličkování při Sedlické krajce,o.p.s.

Derniéra - slavnostní zakončení - této výstavy

proběhlo 29.11. 2018 za přítomnosti paní hejtmanky Ivany Stráské a dalších významných hostů.

U této příležitosti jsme připravili módní přehlídku společenských šatů a krajkových oděvních doplňků. Tato kolekce oděvů, pod poetickým názvem "Květinová......" byla sestavena z pěti modelů. 

Jako zlatý hřeb, byl také představen "Zlatý čepec".

Foto: Radek Šíma

 ---------------------------------------------------------------------

Sedlická krajka se prezentovala na:

10.ročníku výstavy - Má vlast cestami proměn

v sobotu 19.5. v Praze na Vyšehradě

Sedlická krajka se zúčastnila tradiční akce, která byla letos věnována stoletému výročí založení naší republiky. Akce byla zahájena za zvuků famfár a československé hymny v podání sólisty Národního divadla Luďka Veleho. Mezi dalšími hosty zde také byli herci českého seriálu "První republika" - Jan Vlasák a Veronika Arichteva.

Sedlická krajka se zde prezentovala módní přehlídkou, která byla koncipována v duchu první republiky. Představili jsme zde celkem osm modelů.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fotky z akce:

 

Malování jednoduchého podvinku (nákresu krajky)

 

 

Výroba jednoduché květiny, kdy bylo zapotřebí paličkovaného řetízku, špejle, drátku,

kokosového vlákna a šikovných rukou - to vše naše děvčata měla.

 

 

 

 

Dovednostní hry na místním hřišti.

 

Hledání a nalezení pokladu........

 

Na závěr se všech disciplínách utkali i starostové z obou partnerských obcí - klání

skončilo nerozhodně.......i když paličkovaný řetízek našeho pana starosty (vlevo)

byl přece jenom lepší.

Děti si kromě nalezených sladkostí, hodnotných dárků jako byla upomínková trička,

odnesly i spoustu zážitků, nových dovedností a především nové kamarády, což bylo

hlavním cílem tohoto projektu.

Akci zaštítilo město Sedlice a bylo spolufinancováno z dotačního

programu Evropské unie v rámci Dispozičního fondu.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sedlická krajka, o.p.s. získala

Cenu hejtmanky Jihočeského kraje

za zachování a rozvoj lidových tradic

Cena je udělována subjektům, které udržují a zachovávají při své činnosti znalosti a dovednosti v oblasti lidové kultury jihočeského regionu: laureátem ceny může být osoby, kolektiv, obec či město.

Udělení ceny není vázáno na jeden počin, nýbrž na dlouholetou (celoživotní) činnost v oblasti lidové kultury.

Cena byla Sedlické krajce udělena u příležitosti slavnostního vyhlášení vítězů soutěže "Vesnice roku 2017", které proběhlo 11.8. 2017 v obci Pištín u Českých Budějovic.

U příležitosti předání ceny, se Sedlická krajka prezentovala krátkou módní přehlídkou, které představovala průřez tvorby společnosti.

Společnost Sedlická krajka,o.p.s. děkuje všem za podporu a spolupráci a především pak městu Sedlice a všem krajkářkám a příznivcům tohoto překrásného řemesla.

 

 

 

V polovině listopadu natáčela Česká televize na prodejně Sedlická krajka reportáž do pořadu Folklorika.

Pavučinová krása Příběh paličkované krajky z Pošumaví. Připravila R. Šáchová

Odvysíláno 18.1.2014

(fotky z natáčení)

 

 --------------------------------------------------------------------------------

Sedlické krajce,o.p.s. na základě rozhodnutí Certifikační komise, byl udělen

CERTIFIKÁT - "PRÁCHEŇSKO REGIONÁLNÍ PRODUKT"

 Tento certifikát opravňuje výrobce označovat certifikovaný výrobek touto ochranou známkou a to v souladu se zásadami pro udělování a užívání značky, platný k datu vystavení certifikátu.

Slavnostní předávání se uskutečnilo za asistence členů Certifikační komise, představitelů města Strakonice a hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoli, dne 19.6.2011 na hradu ve Strakonicích.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Poštovní spořitelna společně se Sedlickou krajkou,o.p.s. uspořádala výstavu prací dětí z kroužku paličkování při Sedlické krajce,o.p.s.

Slavnostní zahájení se konalo 18.10.2010 v Písku a výstava byla veřejnosti přístupná až do 31.3.2011

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocenění - "SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK"

Děkujeme všem našim příznivcům a zákazníkům, díky nimž jsme získali  ocenění "Spokojený zákazník" a doufáme, že i v nadcházejícím roce 2010 budete s našimi službami spokojeni.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 Odborný seminář v Jindřichohradeckém muzeu

Sedlická krajka,o.p.s. se zúčastnila odborného semináře, kde seznámila přítomné s historií a současným děním paličkování na sedlicku. Součástí semináře byla i výstava korespondující s tématem přednášky.

 

Konferenční sál muzea

Krajky ze Sedlice

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Prezentace výroby krajek v Rakouském Möchdorfu

Sedlická krajka,o.p.s. se spolu s ještě několika vystavovateli a s tanečním kroužkem "Prácheňáček" zúčastnila řemeslnického víkendu v Rakouském Möchdorfu v rámci kulturního a přátelského setkání.

Sedlická krajka se zde prezentovala se svými výrobky  a po celý víkend návštěvníkům byla předváděna výroba krajek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------