Krajky Sedlice Nákupní Košík

Fotky z akce:

 

Malování jednoduchého podvinku (nákresu krajky)

 

 

Výroba jednoduché květiny, kdy bylo zapotřebí paličkovaného řetízku, špejle, drátku,

kokosového vlákna a šikovných rukou - to vše naše děvčata měla.

 

 

 

 

Dovednostní hry na místním hřišti.

 

Hledání a nalezení pokladu........

 

Na závěr se všech disciplínách utkali i starostové z obou partnerských obcí - klání

skončilo nerozhodně.......i když paličkovaný řetízek našeho pana starosty (vlevo)

byl přece jenom lepší.

Děti si kromě nalezených sladkostí, hodnotných dárků jako byla upomínková trička,

odnesly i spoustu zážitků, nových dovedností a především nové kamarády, což bylo

hlavním cílem tohoto projektu.

Akci zaštítilo město Sedlice a bylo spolufinancováno z dotačního

programu Evropské unie v rámci Dispozičního fondu.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sedlická krajka, o.p.s. získala

Cenu hejtmanky Jihočeského kraje

za zachování a rozvoj lidových tradic

Cena je udělována subjektům, které udržují a zachovávají při své činnosti znalosti a dovednosti v oblasti lidové kultury jihočeského regionu: laureátem ceny může být osoby, kolektiv, obec či město.

Udělení ceny není vázáno na jeden počin, nýbrž na dlouholetou (celoživotní) činnost v oblasti lidové kultury.

Cena byla Sedlické krajce udělena u příležitosti slavnostního vyhlášení vítězů soutěže "Vesnice roku 2017", které proběhlo 11.8. 2017 v obci Pištín u Českých Budějovic.

U příležitosti předání ceny, se Sedlická krajka prezentovala krátkou módní přehlídkou, které představovala průřez tvorby společnosti.

Společnost Sedlická krajka,o.p.s. děkuje všem za podporu a spolupráci a především pak městu Sedlice a všem krajkářkám a příznivcům tohoto překrásného řemesla.

 

 

 

© Funda.name