Krajky Sedlice Nákupní Košík

V rámci "3.Krajkářských dnů", konaných v bavorském městě Schönsee (okres Schwandorf), pořádá Sedlická krajka,o.p.s. ve spolupráci s městem Sedlice výstavu na květinové téma, kde představíme nejenom krajky historické, ale i současnou tvorbu naší společnosti. Součástí této akce jsou různé výstavy, prodejní akce a přehlídky. Navštivte město Schönsee - 17. - 22. června 2019.

 

U příležitosti této akce se bude konat v pátek 21. června 2019  módní přehlídka, kde opět ukážeme krajky, krajkové oděvy a doplňky jak na oděvech historických (v čem chodily naše babičky), tak oděvy pro dnešní moderní ženu. Na závěr naší módní přehlídky představíme zlatý hřeb a to repliku našeho zlatého paličkovaného čepce. Přehlídka se bude konat ve Weidingu (4 km od Schönsee) v kulturním sále (vedle kostela).

 -------------------------------------------------------

Sedlická krajka,o.p.s. ve spolupráci s městem Sedlice uspořádali

SLAVNOSTNÍ VÝSADBU

KRAJKÁŘSKÉ HRUŠNĚ TRNITÉ

v sobotu 13. dubna 2019

v 10.00 hodin

v Sedlici u Blatné na náměstí T.G.Masaryka 114

Slavnostní vysazení proběhlo za asistence zástupců města Sedlice,

partnerské obce Tiefenbach, krajkářek z obou regionů a široké veřejnosti.

Vysazení se účastnili také pozvaní hosté a to : Ing. Radka Maxová,

poslankyně za hnutí ANO, JUDr. Ondřej Veselý, poslanec a

místopředseda za ČSSD a Mgr. Vladimír Hanáček, člen krajského výboru KDU-ČSL

v Jihočeském kraji.

 Připravili jsme pro Vás hudební a taneční vystoupení, občerstvení

a dobrou zábavu.

Děkujeme  všem, kteří na akci dorazili a svojí přítomností činnost

 naší společnosti podpořili.

Fotky z akce:

Při slavnostní výsadbě zazněly lidové písničky v podání dětí ze ZŠ Dukelská ze Strakonic a členek pěveckého souboru ze Sedlice.

Na zasazení se podíleli starostové obou obcí (Sedlice a Tiefenbachu) a lopatu do ruky dostali i námi pozvaní hosté.

Své vystoupení "Českou besedu" si také připravil taneční soubor Sedlice a Radomyšl.

Pro všechny návštěvníky této akce bylo připravené občerstvení za poslechu dechové kapely p.Kováře.

 

 

Zájemci mohli absolvovat "procházku" naučnou stezkou, za odborného výkladu.

Velké poděkování patří i Českému svazu žen ze Sedlice, jehož členky připravily občerstvení a vlastnoručně napekly slané i sladké dobroty!!!!

----------------------------------------

A proč vysazujeme právě Hrušeň trnitou.....?

Hrušeň polnička (Pyrus pyraster), neboli také "Krajkářská hrušeň trnitá", sloužila jako zdroj trnů - "kolců", které se hojně používaly na výrobu ručně paličkovaných krajek.

Kovové špendlíky byly vynalezeny až koncem 14. století a pověsti praví, že je do Evropy přivezla Anna, dcera krále Karla IV., provdaná roku 1382 za Richarda II., krále anglického.

Objevení špendlíků mělo pro vývoj krajky ohromný význam, protože se tak mohly začít vyrábět krajky z jemnějších nití, aniž by se trhaly, což v případě použití "kolců" nebylo možné.

 

 

Tato hrušeň jejiž slavnostní vysazení proběhne 13.4. 2019 bude jedna z devíti, které budou tvořit naučnou stezku - "Cesta za krajkářskou tradicí".

Provedeme Vás centrem města Sedlice a představíme důležité milníky nebo zajímavé osobnosti, které se podílely na rozvoji místní několikaset-leté krajkářské tradice.

 

KRAJKÁŘSKÁ HRUŠEŇ TRNITÁ pro TIEFENBACH

V rámci tohoto projektu a na důkaz partnerství/přátelství byla Krajkářská hrušeň trnitá také vysazena v naší partnerské obci Tiefenbach (okres Cham, Německo) .

Slavnostní výsadba proběhla v sobotu 7. dubna 2019 v Tiefenbachu

za přítomnosti zástupců města Sedlice a společnosti Sedlická krajka.

 

Slavnostní přivítání

  

 

Prohlídka muzea krajek, kde je k vidění i prostorová krajka LOUKA, projekt jihočeských a hornofalckých krajkářek a replika našeho ZLATÉHO ČEPCE.

 

 

 

Vysazení Krajkářské hrušně trnité

  

 ----------------------------------------------------------------

Sedlická krajka,o.p.s. ve spolupráci s městem Sedlice uspořádali

Výstavu bylo možné zhlédnout od  5. - 29. listopadu v hlavní budově Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Představili jsme Vám zde jak krajky historické, tak současnou tvorbu společnosti Sedlická krajka.

 Své práce zde prezentovaly i děti z kroužku paličkování při Sedlické krajce,o.p.s.

Derniéra - slavnostní zakončení - této výstavy

proběhlo 29.11. 2018 za přítomnosti paní hejtmanky Ivany Stráské a dalších významných hostů.

U této příležitosti jsme připravili módní přehlídku společenských šatů a krajkových oděvních doplňků. Tato kolekce oděvů, pod poetickým názvem "Květinová......" byla sestavena z pěti modelů. 

Jako zlatý hřeb, byl také představen "Zlatý čepec".

Foto: Radek Šíma

 ---------------------------------------------------------------------

Sedlická krajka se prezentovala na:

10.ročníku výstavy - Má vlast cestami proměn

v sobotu 19.5. v Praze na Vyšehradě

Sedlická krajka se zúčastnila tradiční akce, která byla letos věnována stoletému výročí založení naší republiky. Akce byla zahájena za zvuků famfár a československé hymny v podání sólisty Národního divadla Luďka Veleho. Mezi dalšími hosty zde také byli herci českého seriálu "První republika" - Jan Vlasák a Veronika Arichteva.

Sedlická krajka se zde prezentovala módní přehlídkou, která byla koncipována v duchu první republiky. Představili jsme zde celkem osm modelů.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fotky z akce:

 

Malování jednoduchého podvinku (nákresu krajky)

 

 

Výroba jednoduché květiny, kdy bylo zapotřebí paličkovaného řetízku, špejle, drátku,

kokosového vlákna a šikovných rukou - to vše naše děvčata měla.

 

 

 

 

Dovednostní hry na místním hřišti.

 

Hledání a nalezení pokladu........

 

Na závěr se všech disciplínách utkali i starostové z obou partnerských obcí - klání

skončilo nerozhodně.......i když paličkovaný řetízek našeho pana starosty (vlevo)

byl přece jenom lepší.

Děti si kromě nalezených sladkostí, hodnotných dárků jako byla upomínková trička,

odnesly i spoustu zážitků, nových dovedností a především nové kamarády, což bylo

hlavním cílem tohoto projektu.

Akci zaštítilo město Sedlice a bylo spolufinancováno z dotačního

programu Evropské unie v rámci Dispozičního fondu.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sedlická krajka, o.p.s. získala

Cenu hejtmanky Jihočeského kraje

za zachování a rozvoj lidových tradic

Cena je udělována subjektům, které udržují a zachovávají při své činnosti znalosti a dovednosti v oblasti lidové kultury jihočeského regionu: laureátem ceny může být osoby, kolektiv, obec či město.

Udělení ceny není vázáno na jeden počin, nýbrž na dlouholetou (celoživotní) činnost v oblasti lidové kultury.

Cena byla Sedlické krajce udělena u příležitosti slavnostního vyhlášení vítězů soutěže "Vesnice roku 2017", které proběhlo 11.8. 2017 v obci Pištín u Českých Budějovic.

U příležitosti předání ceny, se Sedlická krajka prezentovala krátkou módní přehlídkou, které představovala průřez tvorby společnosti.

Společnost Sedlická krajka,o.p.s. děkuje všem za podporu a spolupráci a především pak městu Sedlice a všem krajkářkám a příznivcům tohoto překrásného řemesla.

 

 

 

V polovině listopadu natáčela Česká televize na prodejně Sedlická krajka reportáž do pořadu Folklorika.

Pavučinová krása Příběh paličkované krajky z Pošumaví. Připravila R. Šáchová

Odvys&ia

© Funda.name