Krajky Sedlice Nákupní Košík

HISTORIE MĚSTA SEDLICE

 

První známky osídlení na území města Sedlice jsou datovány na základě učiněných archeologických nálezů do mladší doby kamenné. Významným důkazem dávného osídlení jsou rovněž mohylové hroby pradávných Slovanů nalezené ve velkém počtu v lese Kamenice nedaleko obce.

Středověká osada Sedlice náležela rannému osídlení oblasti „Provincia Bozenensis“ a její existence je písemně potvrzena v seznamu sídlišť bozeňského děkanátu z roku 1352. Tehdy byl majitelem Sedlic rod Bavorů ze Strakonic.

Sedlice zůstaly ušetřeny zkáze v době husitských válek a do poloviny 16 století vystřídaly řadu majitelů z nižších šlechtických rodů. Za vlády Adama Řepnického ze Sudoměře byla obec Sedlice v roce 1539 povýšena na městečko, byl jí udělen městský znak a právo pořádat trhy. V majetku rodu Řepnických zůstává Sedlice do smrti Adama Řepnického a poté se stává součástí Šternberského panství až do roku 1708.

Sedlické panství bylo prodáno v roce 1726 Antonii Černínové z Chudenic. Sňatkem přešlo panství do majetku Lobkoviců. Manželka Augusta Antonína z Lobkovic, Ludmila Černínová je zakladatelkou tradice Sedlické krajky.

Sedlice jsou významným historickým, společenským a ekonomickým centrem oblasti „prácheňska“.

Původní tvrz Sedlice byla v roce 1404, za vlády Šternberků,  přestavěna na renesanční zámek. Za vlády Lobkoviců byly zřízena Sedlická obora.

V roce 1645 zde byla zavedena jedna z nejstarších matrik kraje.

V roce 1744 - 52 byl na místě původního gotického kostela postaven farní kostel sv. Jakuba Většího.

Rokem 1786 je datována výstavba nové „kamenné“ školy.

V roce 1899 byl zahájen provoz na železniční trati Strakonice – Březnice.

V historicky nedávném období vznikají v Sedlici významné stavby a provozy.

   

 

MĚSTSKÝ  ZNAK SEDLICE


Na modrém štítě je do poloviny sahající stříbrná hradební zeď budovaná z kvádrů a vrcholící pěti stínkami cimbuří. Za zdí vynikají dvě rovněž stříbrné a z kvádrů stavěné věže, každá z jedním křížem děleným oknem, a s červenou jehlancovou střechou. Mezi věžemi vyrůstá za střední stínkou cimbuří do poloviny viditelný, doprava obrácený medvěd, předními tlapami se dotýkající pravé věže.replica watches Na krku má zlatý obojek se zlatým, dolů k pravé věži visícím řetězem.

© Funda.name