Krajky Sedlice Nákupní Košík

SVAZEK OBCÍ BLATENSKA

Otevřené sdružení obcí severozápadní části Strakonického okresu vzniklo v roce 1998 okolo přirozeného spádového centra Blatné.

Zakládajícími člen sdružení bylo 31 obcí různé velikosti a významu. Rozvoj sdružení a spolupráce obcí je založena na společném Programu sociálního a ekonomického rozvoje (PROODOS, REDI s.r.o.) v jehož obsahu je analýza stavu regionu, návrh a analýza možných rozvojových směrů a návrh konkrétních projektů k podpoře všestranného rozvoje regionu.

Program sociálního a ekonomického rozvoje regionu je interakcí možností regionu a představ jeho obyvatel o rozvoji jeho společenských a ekonomických funkcí. Z něho vycházející konkrétní projekty jsou reálné a jsou uskutečňovány za podpory široké občanské veřejnosti, politické reprezentace regionu a podnikatelů regionu.

Projekt obnovy tradiční výroby Sedlické krajky je jedním z realizovaných projektů.

Z dalších významných projektů uvádíme : 

 

zřízení regionálního infocentra

Infocentrum SOB

blatensko@mako.cz
rekonstrukce výrobny produktů Blatenské ryby

projekt v realizaci

Blatenská ryba s.r.o.
umístění regionálních produktů na trhu

projekt v realizaci replica breitling

OÚ Lnáře
využití možností cestovního ruchu  

 projekt v realizaci

Infocentrum SOB
© Funda.name