Krajky Sedlice Nákupní Košík

Sedlická krajka, o.p.s. získala

Cenu hejtmanky Jihočeského kraje

za zachování a rozvoj lidových tradic

Cena je udělována subjektům, které udržují a zachovávají při své činnosti znalosti a dovednosti v oblasti lidové kultury jihočeského regionu - laureátem ceny může být osoba, kolektiv, obec či město.

Udělení ceny není vázano na jeden počin, nýbrž na dlouholetou (celoživotní) činnost v oblasti lidové kultury.

O udělení ceny rozhodlo Zastupitelstvo Jihočeského kraje na základě doporučení komise, složené z členů Rady Jihočeského kraje, předsedy Kulturní komise Rady Jihočeského kraje, zástupců odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje a ze zástupců Regionálního odborného pracoviště pro tradiční lidovou kulturu zřízeného při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích.

Cena byla Sedlické krajce udělena u příležitosti slavnostního vyhlášení vítězů soutěže "Vesnice roku 2017", které proběhlo 11.8. 2017 v obci Pištín u Českých Budějovic.

U příležitosti předání ceny se Sedlická krajka prezentovala krátkou módní přehlídkou, která představovala průřez tvorby společnosti.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedlické krajce, o.p.s. byl udělen

  MAS LAG Strakonicko, o.s. ve spolupráci s MAS Svazku obcí Blatenska, o.p.s. a Asociací regionálních značek, o.s. na základě rozhodnutí Certifikační komise uděluje

CERTIFIKÁT výrobku/skupině výrobků: "Sedlická paličkovaná krajka".

 

Tento certifikát opravňuje výrobce označovat certifikovaný výrobek ochrannou známkou "PRÁCHEŃSKO regionální produkt", a to v souladu se "Zásadami pro udělování značky" platnými k datu vystavení certifikátu.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sedlická krajka, o.p.s. získala

CERTIFIKÁT o vytvoření českého rekordu

"Nejdelší řetízek upaličkovaný největším počtem lidí" 

V rámci konání 3. ročníku Krajkářských slavností uspořádala Sedlická krajka rekordní pokus, při kterém bylo díky návštěvníkům slavností upaličkováno během 7 hodin řetízek, jehož délka byla 26,62 metrů a na jeho výrobě se podílelo celkem 41 lidí.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedlické krajce, o.p.s. byla udělena cena:

Sdružení českých spotřebitelů, o.s. pod záštitou a s finanční podporou Hejtmana Jihočeského kraje udělilo za rok 2010 - 2011 cenu "SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK".

Sedlická krajka, o.p.s. byla vyhodnocena jako firma, která trvale poskytuje svým zákazníkům služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele a byla proto navržena na udělení ceny.

 

 

© Funda.name