Krajky Sedlice Nákupní Košík

Sedlická krajka, o.p.s. vyhlašuje:

V. ročník soutěžní přehlídky v oboru paličkovaná krajka BIENÁLE SEDLICKÉ KRAJKY

 

Téma pro tento ročník:

I. kategorie do 15 let (děti) - BUBÁCI A STRAŠIDÝLKA

II. kategorie od 15 do 100 let - POHÁDKOVÁ ZEMĚ, NEKONEČNÝ SVĚT  FANTAZIE

 

Bienále proběhne 1.8. 2020 v rámci Krajkářských slavností v Sedlici u Blatné.

 

V případě dotazu se neváhejte obrátit na p.Srbovou: tel: 383 493 095,

e-mail: info@krajky-sedlice.cz

 

Způsob zpracování :     paličkovaná krajka

Kategorie krajkářek:    I.  do 15 let
                                      II. od 15 - do 100 let

Podmínky:
1. účastnit se může každý, kdo výtvarné dílo sám navrhl, ale také vypracoval.
(V I.kategorii možnost odborného poradce/lektora - uveďte jméno lektora nebo kroužku do přihlášky)
2. účastnit se může každý pouze jednou prací
3. maximální rozměr díla: velikost není omezená
4. práce nesmí být zarámována
5. techniky: paličkovaná krajka
6. Hodnocení soutěže provede nezávislá porota, která vyhlásí první tři místa pro každou kategorii soutěže.  
7. přihláška s prací musí být zaslána na adresu Sedlické krajky nejpozději do 30.6.2020
Spolu s přihláškou zašlete  - vámi vytvořenou paličkovanou krajku - ŘÁDNĚ ZABALENOU A POJIŠTĚNOU PŘED POŠKOZENÍM - zároveň s prací zašlete poplatek 50,-Kč na výdaje spojené s navrácením práce - poštovné (neplatí pro ty, kteří si své práce vyzvednou osobně).

Vše zašlete (nebo osobně doručte) do 30.6.2020 na adresu:
Sedlická krajka,o.p.s.
Nám.T.G.Masaryka 114
387 32 Sedlice
tel: 383 493 095
p.Martina Srbová
 

Odborná, nezávislá šestičlenná porota, vybere v každé kategorii 3 vítězné práce, kterým budou slavnostně 1.8.2020 uděleny hodnotné ceny.

(Pokud se nebudete moci zůčastnit slavnostního vyhlášení - ceny Vám budou zaslány)

Návštěvníci slavností se také mohou zapojit do hlasování a svými hlasy vybrat a udělit zvláštní cenu " O nejmilejší kraječku" v každé kategorii.

Všechny práce budou po skončení slavností - buď osobně vráceny nebo zaslány zpět poštou.

Předpokládaný termín vyhlášení soutěže:
1.srpna 2020 v rámci “Krajkářských slavností” konaných v Sedlici u Blatné

 

 

© Funda.name