Krajky Sedlice Nákupní Košík

 

Sedlická krajka, o.p.s. vyhlašuje

VI. ročník soutěžní přehlídky v oboru paličkovaná krajka
Sedlice - 2024
BIENÁLE SEDLICKÉ KRAJKY

10. SRPNA 2024

Téma: KVĚTINY PRO NEVĚSTU aneb SVATEBNÍ DEN V KRAJCE
Téma je široké a vyrobit můžete jak svatební kytici (na plocho nebo v 3D), šperk nebo oděvní doplněk pro nevěstu, tak jakýkoliv výjev ze svatebního dne..... nevěstu, ženicha, slavnost, výzdobu, dekoraci....atd.
                             

* Soutěžíme ve dvou kategoriích    - I.kategorie   do 15 let
                                                              - II.kategorie  od 15 - do 100 let
* Zvláštní cena návštěvníků (udělena v každé kategorii ) svými hlasy opět vyberou návštěvníci výstavy  - " O nejmilejší kraječku "
* Zvláštní cena poroty - " Originální zpracování daného tématu "
 

Podmínky:
1. účastnit se může každý, kdo výtvarné dílo sám navrhl, ale také vypracoval. (V I. kategorii možnost odborného poradce/lektora-uveďte jméno lektora nebo kroužku)
2. účastnit se může každý pouze jednou prací
3. maximální rozměr díla: velikost není omezená (možná je i krajka plastická / 3D)
4. práce nesmí být zarámována
5. techniky: paličkovaná krajka
6
. hodnocení soutěže provede nezávislá porota, která vyhlásí první tři místa pro každou kategorii soutěže.   
7. přihláška s prací musí být zaslána na adresu Sedlické krajky nejpozději do 30.6. 2024. Spolu s přihláškou zašlete  - vámi vytvořenou paličkovanou krajku - ŘÁDNĚ ZABALENOU A ZAJIŠTĚNOU PŘED POŠKOZENÍM - zároveň s prací zašlete poplatek 100,- Kč na výdaje spojené s navrácením práce - POŠTOVNÉ (neplatí pro ty, kteří si své práce vyzvednou osobně)
.

Vše zašlete (nebo osobně doručte) do 30.6. 2024 na adresu:
Sedlická krajka,o.p.s.
Nám.T.G.Masaryka 114
387 32 Sedlice
tel: 383 493 095
p. Martina Srbová

Předpokládaný termín vyhlášení soutěže:
10. srpna 2024 v rámci “Krajkářských slavností” konaných v Sedlici u Blatné
-pro první tři vítězné práce v každé kategorii - zajímavé a hodnotné ceny (v případě Vaší neúčasti na slavnostním vyhlášení - ceny zasíláme)
- -VEŠKERÉ PRÁCE VÁM BUDOU VRÁCENY DO TÝDNE OD VYHLÁŠENÍ.
-veškeré informace vám mohou být podány písemně na: info@krajky-sedlice.cz nebo telefonicky tel: 383 493 095
-sledujte naše stránky: www.krajky-sedlice.cz

Přihláška:


 

 

© Funda.name